Szyb Bończyka. Zakończenie XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich.
Mysłowice, 05.10.2023

W dniu 5 października dokonał się ostatni akord OOM w sportach letnich Śląskie 2023. Ceremonia oficjalnego zakończenia XXIX OOM miała miejsce w Mysłowicach w Szybie Bończyka w klimatycznym miejscu po kopalni Mysłowice. Uczestniczyli w niej Radni Sejmiku Województwa Śląskiego na czele z Wiceprzewodniczącą Sejmiku Panią Urszulą Koszutską, Ministerstwo Sportu i Turystyki reprezentowała pani Angelika Głowienka Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego wraz ze swoimi współpracownikami, Instytut Sportu, Państwowy Instytut Badawczy na czele z panem Rafałem Kubackim, Dyrektor Departamentu Sportu UM woj. śląskiego Paweł Rassek. Pani Angelika Głowienka Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego odczytała list Pana Kamila Bortniczuka Ministra Sportu i Turystyki, który zawierał gratulacje dla zawodników i trenerów uczestniczących w XXIX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach letnich “Śląskie 2023”, gratulacje dla organizatorów, Pani Dyrektor Angelika Głowienka pokreśliła rolę ogólnopolskich olimpiad młodzieży w systemie sportu młodzieżowego i gratulując organizacji przekazała list od pana Ministra Prezesowi Śląskiej Federacji Sportu Krzysztofowi Koniuszowi.

Następnie zabrała głos Pani Urszula Koszutska Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego, podziękowała za wspaniała atmosferę w czasie otwarcia jak i w czasie ceremonii zamknięcia OOM, oraz zaznaczyła jak ważną role ogrywa sport w województwie śląskim, następnie zabrała głos Radna Sejmiku Województwa Śląskiego pochodząca z Mysłowic Pani Dorota Konieczny-Simela, która podkreśliła rolę sportu w szkole oraz w wychowaniu dzieci i młodzieży. W ceremonii dekoracji ośmiu najlepszych województw brały udział Panie Urszula Koszutska oraz Angelika Głowienka, w osiem najlepszych klubów dekorowali: Pani Radna Dorota Konieczny-Simela oraz Pan Dyrektor Paweł Rassek. Oficjalną formułkę zakończenia OOM wygłosili wspólnie Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Ślaskiego Urszula Koszutska oraz Prezes Śląskiej Federacji Sportu Krzysztof Koniusz. Krzysztof Koniusz na zakończenie podziękował Ministerstwu Sportu i Turystki za kontynuowanie i finansowanie programu olimpiad młodzieży i oraz Marszałkowi Województwa Śląskiego Panu Jakubowi Chełstowskiemu za rekordowy nakład finansowy jaki przeznaczono na współorganizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich ‘Śląskie 2023″. Następnie Krzysztof Koniusz wręczył podziękowania dla osób bezpośrednio związanych z realizacją poszczególnych sportów.