DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
KTÓRYCH DYSPONENTEM JEST
MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

08.06 - 27.08.2023 r.

DOFINANSOWANO ZE SRODKÓW

BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wyniki poszczególnych zawodów

prosimy wysyłać na adres :

wyniki@oomslask2023.pl

mpikierski@wp.pl

Mirosław Pikierski 605 272 434

04 – 06.08.2023r. Zabrzeż -Wietrznica

Galeria

Organizatorzy:

Partnerzy:

Patronat medialny:

Gospodarze:

Zadanie publiczne dofinansowane przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego