DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
KTÓRYCH DYSPONENTEM JEST
MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

08.06 - 27.08.2023 r.

DOFINANSOWANO ZE SRODKÓW

BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu. Administratorem Państwa danych osobowych jest Śląska Federacja Sportu z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 191, 40-525 Katowice, wpisana do rejestru stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000051616.

 

Organizatorzy:

Organizatorzy:

Organizatorzy:

Gospodarze:

Dofinansowano ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej,

których dysponentem jest minister sportu

DOFINANSOWANO Z budżetu samorzadu województwa śląskiego